/09/ | Tin tức | Tag: |

Chọn tuổi xông nhà năm 2018 cho người sinh năm 1961 Tân Sửu

Chọn tuổi xông nhà năm 2018 cho người sinh năm 1961 Tân Sửu sao cho phù hợp nhất để cả năm gia chủ luôn may mắn thuận lợi không phải là việc đơn giản.

Xông nhà đầu năm là phong tục lâu đời của người Việt, với quan niệm rằng trong ngày mồng Một tết nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn, hanh thông thì cả năm theo đó cũng được tốt lành, thuận lợi.

Vì thế nhiều gia đình thường chuẩn bị sẵn người xông đất xông nhà sao cho phù hợp với tuổi gia chủ hợp với năm hiện hành và là người thông minh lanh lợi hoạt bát vui vẻ nhất.

Hãy cùng giadinh.blog chọn tuổi xông nhà năm 2018 cho người sinh năm 1961 Tân Sửu tốt nhất dưới đây trong năm Bính Thân nhé.

Chọn tuổi xông nhà năm 2016 cho người sinh năm 1961 Tân Sửu phần 1

Tuổi xông nhà Năm 1948 (Mậu Tý – Tích Lịch Hỏa)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với với Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của chủ nhà là Tân không sinh, không khắc với Mậu của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Mậu không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Sửu Lục hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1949 (Kỷ Sửu – Tích Lịch Hỏa)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với với Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của chủ nhà là Tân không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Sửu Tam hợp với Sửu của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1956 (Bính Thân – Sơn Hạ Hỏa)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với với Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của chủ nhà là Tân với Bính của năm Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Sửu không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Thân Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

 

 

Tuổi xông nhà Năm 1957 (Đinh Dậu – Sơn Hạ Hỏa)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với với Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của chủ nhà là Tân với Đinh của người xông nhà, không tốt
 • Thiên can người xông nhà Đinh không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Sửu Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1960 (Canh Tý – Bích Thượng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Thổ không sinh, không khắc với Thổ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Tân không sinh, không khắc với Canh của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Canh với Bính của năm Bính Thân, không tốt
 • Địa chi của gia chủ là Sửu Lục hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1961 (Tân Sửu – Bích Thượng Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Thổ không sinh, không khắc với Thổ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà là Thổ Tương sinh với với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Tân không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Bính của năm Bính Thân, rất tốt
 • Địa chi của gia chủ là Sửu Tam hợp với Sửu của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Sửu không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1969 (Kỷ Dậu – Đại Dịch Thổ)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Thổ không sinh, không khắc với Đại Dịch Thổ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Ngũ hành người xông nhà Đại Dịch Thổ Tương sinh với với Hỏa của năm nay Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Tân không sinh, không khắc với Kỷ của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Kỷ không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Sửu Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1984 (Giáp Tý – Hải Trung Kim)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Thổ Tương sinh với Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương khắc với với Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Tân không sinh, không khắc với Giáp của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Giáp không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Sửu Lục hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 1986 (Bính Dần – Lộ Trung Hỏa)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Thổ Tương sinh với Hỏa của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Hỏa không sinh, không khắc với với Hỏa của năm nay Bính Thân, chấp nhận được
 • Thiên can của chủ nhà là Tân với Bính của năm Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Sửu không sinh, không khắc với Dần của người xông nhà, chấp nhận được
 • Địa chi người xông nhà Dần Tam hình với Thân của năm Bính Thân, không tốt

Tuổi xông nhà Năm 1993 (Quý Dậu – Kiếm Phong Kim)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Thổ Tương sinh với Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương khắc với với Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Tân không sinh, không khắc với Quý của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Quý không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Sửu Tam hợp với Dậu của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Dậu không sinh, không khắc với Thân của năm Bính Thân, chấp nhận được

Tuổi xông nhà Năm 1996 (Bính Tý – Giang Hạ Thủy)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Thổ Tương khắc với Thủy của người xông nhà, không tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Thủy Tương khắc với với Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Tân với Bính của năm Bính Thân, rất tốt
 • Thiên can người xông nhà Bính không sinh, không khắc với Bính của năm Bính Thân, chấp nhận được
 • Địa chi của gia chủ là Sửu Lục hợp với Tý của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tý Tam hợp với Thân của năm Bính Thân, rất tốt

Tuổi xông nhà Năm 2001 (Tân Tỵ – Bạch Lạp Kim)

 • Ngũ hành của chủ nhà là Thổ Tương sinh với Kim của người xông nhà, rất tốt
 • Ngũ hành người xông nhà là Kim Tương khắc với với Hỏa của năm nay Bính Thân, không tốt
 • Thiên can của chủ nhà là Tân không sinh, không khắc với Tân của người xông nhà, chấp nhận được
 • Thiên can người xông nhà Tân với Bính của năm Bính Thân, rất tốt
 • Địa chi của gia chủ là Sửu Tam hợp với Tỵ của người xông nhà, rất tốt
 • Địa chi người xông nhà Tỵ Tam hình với Thân của năm Bính Thân, không tốt

 

Chọn tuổi xông nhà năm 2018 cho người sinh năm 1961 Tân Sửu trên đây chắc chắn sẽ mang lại nhiều may mắn tiền tài trong năm mới cho gia chủ. Các bạn nên lưu ý ưu tiên cho những người vừa hợp tuổi vừa thông minh lanh lợi thành công trong cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều.

Chúc mọi gia đình luôn an khang thịnh vượng trong năm mới và đừng quên đồng hành giadinh.blog để biết thêm nhiều thông tin hữu ích nhé.

Xem tuổi xông nhà